Diversify

Tối đa hoá lợi nhuận Coin, Mô hình VAI – ĐẦU – VAI