Diversify

Những bí mật thành công trong đầu tư chứng khoán Mỹ

Các Trader thành công đều biết rõ mỗi hành động của mình. Mọi quyết định
của anh ta đưa ra, và chỉ có anh ta phải chịu trách nhiệm cho những hành động đó.

Bạn sẽ không bao giờ gặp một Trader thành công khi mà anh ta luôn tìm cách đỗ lỗi cho người khác hoặc một lí do nào đó cho các kết quả kinh doanh của mình.

            Bạn phải tự chịu trách nhiệm 100%. Nếu bạn kinh doanh có lãi thì do ai, nếu thua lỗ thì do ai ?  Cho nên, khi mọi việc kinh doanh không như ý muốn, thay vì tìm ai đó để đỗ lỗi, thì bạn phải tự chịu trách nhiệm, hãy viết những chuyện đó ra để xem đi xem lại. Đơn giản là bạn phải chấp nhận những lỗi lầm do mình gây ra, nhưng quan trọng hơn là bạn phải rút kinh nghiệm và không bao giờ lập lại những sai lầm đó nữa. Đây là yếu tố cần thiết của các Trader thành công.

            Bạn có nghĩ rằng khi Warren Buffet thua lỗ hàng triệu USD trên thị trường chứng khoán thì ông ta tìm cách đỗ lỗi cho thị trường hay là đỗ lỗi cho những nhà tư vấn của ông ta không ? Không bao giờ, điều đó không hề xảy ra. Tôi cam đoan rằng khi các Trader hàng đầu bị thua lỗ, điều đầu tiên họ sẽ làm là tự hỏi bản thân “Tại sao tôi tuân theo cách giao dịch này ?”. Nếu tìm ra câu trả lời, thì họ sẽ xem lại cách làm để có thể điều chỉnh lại cách làm để tránh thua lỗ lần nữa. Nếu không tìm ra câu trả lời thì phải dừng ngay cách làm mà mình bị thua lỗ.

            Bạn có lưu ý những từ trong các câu hỏi như “Tôi phải làm sao ? Tôi sẽ … Tại sao tôi làm như vậy ?” Các Trader biết và chịu trách nhiệm cho các giao dịch để không phá vỡ nguyên tắc một lần nữa. Có một câu nói cỗ “Nếu bạn phải hỏi, thì bạn không nên giao dịch”.

Nếu bạn có một hệ thống giao dịch cho riêng mình thì bạn phải kiểm chứng trong một thởi gian dài và điều chỉnh cho phù hợp với bạn.

            Nếu bạn có một giao dịch dài hạn thì tại sao bạn phải hỏi ý kiến của người giao dịch ngắn hạn ? Tại sao bạn tin người khác hơn là cách thức giao dịch của bạn ? Mọi người luôn muốn nói những gì để làm hơn là thực hiện trên chính họ. Đây là nguyên nhân chính khiến phần lớn mọi người thua lỗ trên thị trường. “Hoặc là phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch hoặc là không giao dịch gì cả”

            “Hãy tuân theo quy tắc của bạn, tại sao bạn hỏi người khác nghĩ gì về vị thế của bạn ?”