Diversify

18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty

Cuốn sách “18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu” của tác giả Ronald J.Alsop là một cuốn sách đào sâu một số “vấn đề nóng” như đạo đức, tinh thần công dân của doanh nghiệp và tác động của Internet đối với danh tiếng. Chẳng hạn như làm thế nào để bạn vừa có thể sử dụng Internet làm công cụ cải thiện nhận thức về công ty bạn, vừa có thể chống lại những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong đó? Bạn có thể làm gì để vừa có thể quảng bá công khai, miễn phí trên Internet, lại vừa truyền bá thông tin về các nghĩa cử của công ty bạn? Đây là những vấn đề khó khăn mà công ty nào cũng phải đối mặt.

Cuốn sách “18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu” dựa trên kinh nghiệm 20 năm của tác giả Ronald J.Alsop viết ra với mong muốn hướng dẫn cho các công ty, doanh nghiệp cách tạo dựng một danh tiếng tốt cho mình. Thông qua tư liệu từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với các nhà điều hành doanh nghiệp, nhà nghiên cứu thị trường, chuyên gia truyền thông và học giả trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nội dung cuốn sách “18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu”:

Tối đa hoá tài sản giá trị nhất
Hãy tự đánh giá danh tiếng của bạn
Biết làm bạn với nhiều đối tượng
Sống theo tôn chỉ và chuẩn mực đạo đức
Hãy là một công dân gương mẫu
Chuyển tải tầm nhìn của doanh nghiệp
Tạo sức hút tình cảm
Dám thừa nhận những thiếu sót
Thận trọng với những hiểm hoạ luôn tồn tại
Biến nhân viên thành những người bảo vệ danh tiếng
Kiểm soát internet trứơc khi nó khống chế bạn
Thông điệp phải rõ ràng và nhất quán
Thận trọng với những tác động bất lợi cho danh tiếng
Quản lý khủng hoảng bằng mưu lược
Ngay từ đầu phải chọn cách làm đúng
Đừng bao giờ xem thường những lời chỉ trích của công chúng
Không nên phòng thủ
Khi mọi biện pháp điều thất bại, hãy đổi tên của bạn.

Download sách theo link bên dưới :