HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG ZOOM


Đúng 19:00 các ngày 12/2/2022 thì link tham gia lớp học bên dưới mới có tác dụng.